De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

sociaal veilige schoolomgeving

Op 1 augustus 2015 is de nieuwe ‘Wet Sociale Veiligheid op school’ in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat scholen een inspanningsverplichting krijgen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. Dat betekent o.a. het voeren van beleid op het gebied van veiligheid, het monitoren van de veiligheid op school en het aanstellen van een anti-pestcoördinator. Voor de Regenboog en de Wingerd staan hier de contactgegevens van de veiligheidscoördinator en van de anti-pestcoördinatoren.  
Veiligheidscoördinator

(teamleider)
0115 - 620065
06 - 25432076
Anti-pestcoördinatoren
  SO de Regenboog:
  VSO de Wingerd:0115 - 620065
0115 - 696816
0115 - 696816
De Regenboog/De Wingerd
is de school voor leerlingen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar in de regio Zeeuws-Vlaanderen. We bieden aantrekkelijk onderwijs op maat, verzorgd door een professioneel team, dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst met daarbij een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap. We geven passend onderwijs vorm in goede samenwerking met zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen,werken, vrije tijd). Wij gaan in al ons handelen uit van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. We werken vanuit adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) en gaan daarbij uit van contextueel leren. Een goede en nauwe samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en onze school vinden wij van groot belang. In deze samenwerking willen wij de doelstellingen van onze school realiseren. Ieder doet dit vanuit zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid en op basis van respect voor elkaar.

                                                     bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken                                                                                                                               bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu