De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
Ga naar de inhoud


8 november kwam de leerlingenraad in de nieuwe samenstelling bij elkaar. We namen ook afscheid van Marijn, Bram en Annelinde. Zij ontvingen een certificaat als blijk van dank en waardering voor hun fantastische werk in de leerlingenraad.
De Regenboog/De Wingerd
is de school voor leerlingen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar in de regio Zeeuws-Vlaanderen. We bieden aantrekkelijk onderwijs op maat, verzorgd door een professioneel team, dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst met daarbij een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap. We geven passend onderwijs vorm in goede samenwerking met zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen,werken, vrije tijd). Wij gaan in al ons handelen uit van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. We werken vanuit adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) en gaan daarbij uit van contextueel leren. Een goede en nauwe samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en onze school vinden wij van groot belang. In deze samenwerking willen wij de doelstellingen van onze school realiseren. Ieder doet dit vanuit zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid en op basis van respect voor elkaar.

                                                     bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken                                                                                                                               bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken
Terug naar de inhoud