De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud

Onze bakkerijgroep bakt elke donderdagmiddag taarten. Zij hebben enkele vaste klanten, maar hebben vaak wat ruimte over om enkele extra taarten te bakken. Dus heeft u een taart nodig,  kijk dan welke taart(en) u wenst  en bestel ze hier ONLINE. Voor onze leerlingen zijn dat extra leermomenten.Terneuzen, 5 december 2017


Beste ouder(s), verzorger(s),

Vorige week hebben wij al een aankondiging gedaan van een mogelijke stakingsdag op dinsdag 12 december 2017.

De leerkrachten van scholen in het primair onderwijs gaan een dag staken voor minder werkdruk en betere arbeidsvoorwaarden. Ook de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs vallen onder de cao van het primair onderwijs. De leerkrachten en ook het bestuur van de scholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en daarmee de toekomst van uw kind(eren). In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om hulp.

Wat gaat er gebeuren?
Op dinsdag 12 december 2017 is er een landelijke staking. Het personeel van Regenboog de Wingerd heeft ook dit keer in grote getale aangegeven mee te doen aan de staking.
We willen u vragen om uw kind(eren) die dag op te vangen. De school is die dag gesloten.

Waarom een staking?
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten het onderwijs hebben verlaten. Er zijn bovendien weinig nieuwe leerkrachten bijgekomen. Het onderwijs kampt nu al met een groot lerarentekort. In de komende jaren zal dat tekort nog veel verder oplopen.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = Primair Onderwijs), de vakbonden (AOB, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om dit probleem bij de politieke partijen in Den Haag aan te kaarten. Helaas heeft dit nog niet geleid tot verbetering. Er zijn wel toezeggingen gedaan, maar die zijn niet hard genoeg.

De eerste stakingsdag, op 5 september heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en ook verdere gesprekken met de minister hebben niets opgeleverd.
De (vakbonds)organisaties die verenigd zijn in het PO-Front hebben nu opgeroepen tot een staking om te laten zien dat de nood echt hoog is. Het PO-Front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor minder werkdruk en een eerlijk en rechtvaardig salaris.

Het bestuur van de Korre, waaronder onze school valt, ondersteunt het doel van de actie. We rekenen ook op uw begrip en steun voor deze staking. Uiteraard houden we u op de hoogte!


Met vriendelijke groet,

Peter Lijnse.
De Regenboog/De Wingerd
is de school voor leerlingen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar in de regio Zeeuws-Vlaanderen. We bieden aantrekkelijk onderwijs op maat, verzorgd door een professioneel team, dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst met daarbij een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap. We geven passend onderwijs vorm in goede samenwerking met zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen,werken, vrije tijd). Wij gaan in al ons handelen uit van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. We werken vanuit adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) en gaan daarbij uit van contextueel leren. Een goede en nauwe samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en onze school vinden wij van groot belang. In deze samenwerking willen wij de doelstellingen van onze school realiseren. Ieder doet dit vanuit zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid en op basis van respect voor elkaar.

                                                     bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken                                                                                                                               bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken
Terug naar de inhoud