facebook - De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud
  facebook
De Regenboog en De Wingerd hebben hun eigen facebookpagina's. Naast de website (waar u nu bent) wordt facebook gebruikt om actueel nieuws of leuke nieuwtjes te verspreiden. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen 'vriend' worden van die facebook-pagina's. Indien u daartoe op facebook een verzoek indient is het aan te raden om via d├ęze website even een toelichting te geven. Als school kunnen we aan de facebook-naam niet altijd zien wiens ouder of verzorger we mee te maken hebben. Wanneer het vriendsschapsverzoek wordt ondersteund door deze toelichting lukt het meestal wel om te bepalen om wie het gaat.
Facebook De Regenboog
facebook De Wingerd
facebook De Regenboog
Ik heb op facebook van De Regenboog een vriendschapsverzoek gedaan.
facebook De Wingerd
Ik heb op facebook van De Wingerd een vriendschapsverzoek gedaan.
De Regenboog
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@regenboog-so.nl
0115 62 00 65
teamleider: Frank Gordijn
De Wingerd (A-groepen)
Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 696 816
teamleider: Eefje de Hulsters
De Wingerd-D-groepen
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 62 00 65
teamleider: Eefje de Hulsters
Terug naar de inhoud