leerlingenraad - De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud
  leerlingenraad
Waarom een leerlingenraad?
De leerlingenraad is een adviesorgaan waarin leerlingen leren hun mening te geven, elkaar te informeren, verantwoordelijkheid te dragen. Het is een onderdeel van de burgerschapsvorming.

(Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen, werken, vrije tijd).
Verkiezingen
De leerlingenraad wordt door de leerlingen zelf gekozen. Elke leerling mag zich kandidaat stellen. Hij/zij krijgt dan de gelegenheid een echte verkiezingscampagne op te zetten, met echte posters en verkiezingsspeeches . Per klas worden er dan twee vertegenwoordigers gekozen.

Vergaderdata 2016-2017
4 oktober 2016, 13 december 2016, 21 februari 2017, 18 april 2017 en 13 juni 2017.
Deze vergaderingen beginnen om 09.00 uur en wordengehouden in De Wingerd.

Opzet
 • De leerlingenraad is een adviesorgaan
 • 2 leerlingen per klas nemen deel aan de leerlingenraad
 • De leerlingen zitten maximaal 2 tot 3 jaar in de leerlingenraad
 • De leerlingenraad bestaat maximaal uit 10 leerlingen, mstr Hans en juf Käthe als ondersteunende juf.
 • Voorzitter is mstr Hans
 • Juf Käthe maakt agenda, aantekeningen en een besluitenlijst
 • Leerlingen van de leerlingenraad krijgen een van de dagen na het overleg tussen 8.45 en 9.00 uur de gelegenheid om in de klas te vertellen wat er besproken is.
 • Deelnemers krijgen een certificaat voor de vaardigheden die in de leerlingenraad zijn opgedaan (denk aan vergadertechnieken, mening geven, advies geven)
 • De leerlingenraad heeft tijdens schooltijd overleg. Dit is meestal op een vrijdag, in de midagpauze.
 
Wat bespreekt de leerlingenraad?
 • Inrichting en gebruik gebouw
 • Inrichting en gebruik plein
 • Regels en afspraken op school
 • Buitenschoolse activiteiten(zowel georganiseerd door de OR als anderszins)
 • Alles wat leerlingen bespreken willen.
bericht aan de leerlingenraad
De Regenboog
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@regenboog-so.nl
0115 62 00 65
teamleider: Frank Gordijn
De Wingerd (A-groepen)
Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 696 816
teamleider: Eefje de Hulsters
De Wingerd-D-groepen
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 62 00 65
teamleider: Eefje de Hulsters
Terug naar de inhoud