MR - De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud
  medezeggenschapsraad (MR)
Achterste rij, staand van links naar rechts: Sanne de Koeijer, Monique van Bellen, Mireille Buijsrogge en Harold Lohman.
Daarvoor, zittend: Thérèse Vennix en Barbara Buriç.
Wat doet de MR?

Via de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op scholen geregeld. Dit houdt in dat ouders en medewerkers mee praten en beslissen over belangrijke onderwerpen. In de MR zijn de medewerkers en ouders vertegenwoordigd.
De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
- Instemmingsrecht
- Adviesrecht
De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft ongeveer zes keer per schooljaar overleg met de directie over allerlei zaken. De onderwerpen variëren van alle formele zaken waarvoor advies of instemming van de MR nodig is, tot bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u een vergadering bij wilt wonen, dan kan dat. Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Samenstelling MR

In de MR zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de MR uit:

- Barbara Buric, voorzitter (ouder)
- Sanne de Koeijer , secretaris (leerkracht)
- Harold Lohman (ouder)
- Thérèse Vennix (ouder)
- Monique van Bellen (leerkracht)
- Mireille Buijsrogge (leerkracht)

Heeft u vragen of op/aanmerkingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de MR. Ook wanneer u punten wilt aandragen voor een MR-vergadering.
bericht aan de medezeggenschapsraad

Terug naar de inhoud