MR - De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud
  medezeggenschapsraad (MR)
Wat doet de MR?

Via de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op scholen geregeld. Dit houdt in dat ouders en medewerkers mee praten en beslissen over belangrijke onderwerpen. In de MR zijn de medewerkers en ouders vertegenwoordigd.
De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
- Instemmingsrecht
- Adviesrecht
De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft ongeveer zes keer per schooljaar overleg met de directie over allerlei zaken. De onderwerpen variƫren van alle formele zaken waarvoor advies of instemming van de MR nodig is, tot bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u een vergadering bij wilt wonen, dan kan dat. Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Samenstelling MR
In de MR zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de MR uit (vlnr):

  • Mw. S. de Koeijer, namens het personeel (secretaris)
  • Mw. M. van Bellen, namens het personeel
  • Mhr. H. de Groot, namens ouders
  • Mw. M. Buijsrogge, namens het personeel
  • Mw. D. de Kwaadsteniet, namens ouders (voorzitter)
  • Mw. B. Buric, namens ouders

Heeft u vragen of op/aanmerkingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de MR. Ook wanneer u punten wilt aandragen voor een MR-vergadering.
bericht aan de medezeggenschapsraad
De Regenboog
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@regenboog-so.nl
0115 62 00 65
teamleider: Frank Gordijn
De Wingerd (A-groepen)
Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 696 816
teamleider: Eefje de Hulsters
De Wingerd-D-groepen
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 62 00 65
teamleider: Eefje de Hulsters
Terug naar de inhoud